Anong magagawa ko para makatulong na mabawasan ang polusyon sa hangin tuwing tag-init?

Marami kayong magagawa, malamang mas marami kaysa sa inyong inaakala. Ang pagsunod sa alinmang aksyong nakalista sa ibaba ay makakatulong, at habang mas marami kayong sinusunod na aksyon, mas maraming polusyon sa hangin ang ating mapipigilan.

I-click dito para magpatala sa Spare the Air Health Alerts (Alerto Para Protektahan ang Hanging Pangkalusugan).

Ang pinakamalaking aksyong magagawa ninyo ay ang bawasan ang pagmamaneho. Narito ang ilang mga idea para isaalang-alang:

 • Magsunog ng calorie, hindi gasolina—gamitin ang inyong mga paa at maglakad o magbisikleta
 • Sumakay sa pampublikong sasakyan at magbasa ng libro habang nagko- commute
 • Tumawag sa 511 para maghanap ng mga pagkakataon para sa rideshare (sosyohan sa sasakyan)
 • Ipagpaliban ang lahat ng hindi importanteng byahe at gawain na nangangailangan ng mga makina hanggang mas malinis na ang kalidad ng hangin
 • Mag-telecommute kung pahihintulutan ng inyong employer
 • Magbaon ng pananghalian sa trabaho at iwasan ang pagmamaneho sa kalagitnaan ng araw

Kung kailangan kayong magmaneho:

 • Alukin na makisakay ang isang kaibigan o katrabaho
 • Pag-isahin ang mga byahe—mas maraming polusyon ang binubuga ng inyong kotse sa tuwing paaandarin ang malamig na makina ng inyong sasakyan
 • Gawin ang mga kailangang lakarin sa gabi, pagkatapos dumilim
 • Kung kailangan kayong mag-gasolina, gawin ito sa gabi at iwasan na pa apawin ang gasolina sa tangke kapag huminto na ang pump
 • Piliin ninyong imaneho ang inyong sasakyan na pinakama-matipid sa gasolina
 • Panatilihing maayos ang andar ng makina ng inyong kotse at siguraduhin na tama ang bomba ng hangin sa mga gulong ng sasakyan
 • Iwasan ang pabigla biglang arangkada at pag preno ng inyong sasakyan habang nagmamaneho, nakatitipid ito ng gas at nakababawas ng buga
 • Magmaneho sa takdang bilis ayon sa batas, mabilis na pagmamaneho ay katumbas ng mas malaking polusyon
 • Pag-isipang bumili ng sasakyan na mas kaunti ang pausok o emisyon tulad ng hybrid

Mga bagay na maaaring gawin sa bahay:

 • Gumamit ng de-kuryente o makalumang lawn mower na tinutulak
 • Kung hindi ninyo mapagpaliban ang pagputol ng damo na gamit ang de-gas na mower, gawin ito tuwing dapit-hapon
 • Gumamit ng walis sa halip na leaf blower
 • Gumamit ng gas grill sa halip na uling pag nagba-barbeque
 • Patayin ang mga ilaw at anupamang appliance na maiiwasang gamitin
 • Gumamit lamang ng pintura na water-based
 • Manatiling “natural” sa buong araw at itago ang inyong hairspray sa loob ng kabinet
 • Itago ang mga lata ng erosol spray sa loob ng kabinet hanggang bumuti ang hangin