It is illegal to burn wood during a Winter Spare the Air Alert. Woodsmoke is the #1 source of wintertime air pollution.

Es ilegal quemar madera durante una alerta de protección del aire en invierno. El humo de madera es la fuente principal de contaminación del aire durante el invierno.

在發佈「冬季愛惜空氣預警」期間,燃燒木頭屬違法行為。木材煙霧是冬季空氣污染的罪魁禍首。

Cấm đốt củi trong khi có Cảnh Báo Cải Tiến Không Khí Mùa Đông. Khói củi là nguồn ô nhiễm không khí cao nhất vào mùa đông.

Ilegal na magsunog ng kahoy habang may Winter Spare the Air Alert. Ang usok na mula sa kahoy ay ang #1 pinagmumulan ng polusyon sa hangin kapag winter.